Tin tức

Tính năng - Nâng Cấp An Bang - Định Quốc

10-10

  Quý bằng hữu của Nam thân mến, hiện tại thì máy chủ Mãnh Hổ hoạt động cũng khá lâu, nên BQT quyết định mở thêm tính năng nâng cấp trang bị An Bang - Định Quốc như sau :

  Vì giá trị đồ An Bang Hoàn Mỹ - Định Quốc Hoàn Mỹ trong game cũng rất cao ( VIP 6 mới có thể nhận được ) nên tỉ lệ % thành công cũng sẽ cân xứng không quá dễ cũng không quá khó.

  NPC Nâng cấp : Thợ rèn thất đại thành thị -> Nâng cấp trang bị - vũ khí -> Nâng cấp An bang -> HM 

  1. Nâng cấp An Bang -> An Bang Hoàn Mỹ

  Nguyên liệu : 

  An Bang Thường. Số lượng : 1 

  An Bang Lệnh. Số lượng : 1 

  Định Quốc Lệnh. Số lượng : 1 

  Nhu Tình Lệnh. Số lượng : 1 

  Hiệp Cốt Lệnh. Số lượng : 1 

  500 vạn 

  2000 điểm chân nguyên 

  Tỉ lệ thành công : 30% 

  Nếu thành công sẽ nhận được Trang bị hoàn mỹ 

  Nếu thất bại sẽ mất hết nguyên liệu chỉ còn lại trang bị 

  2. Nâng cấp Định Quốc -> Định Quốc Hoàn Mỹ

  Nguyên liệu :

  Định Quốc Thường. Số lượng : 1 

  Định Quốc Lệnh : Số lượng 5 

  700 vạn 

  5000 chân nguyên 

  Tỉ lệ thành công : 50%

  Nếu thành công sẽ nhận được Trang bị hoàn mỹ

  Nếu thất bại sẽ mất hết nguyên liệu chỉ còn lại trang bị

  Lưu ý : Tỉ lệ không cộng dồn sau mỗi lần rớt. Đặt đủ nguyên liệu vào ô Giao 

  Chúc các hạ chơi game vui vẻ và may mắn

  *Phụ lục : 

  Trang bị có thể đổi thành lệnh ở NPC Thần bí thương nhân tại tương dương ( 198/200 ) 

   

     Hội Quán Kính Bút