Tin tức

Tinh Luyện Vũ Khí

10-10

  Yêu cầu : 

  Đá Định Thời Ngọc ( Có thể săn boss hoặc mua tại hàng rong với giá 300xu )

  Vũ khí cấp 2 hoặc cấp 1 

  Tỉ lệ thành công : 96.69% 

  NPC Thợ rèn các thành thị 

  Khi tinh luyện thành công : Các bạn làm đi theo tọa độ của NPC Thợ rèn yêu cầu để nhận lại vũ khí

  Khi thất bại : Mất định thời ngọc 

  Mục đích : Để chuyển vũ khí phái này sang phái khác. Khi các bạn chuyển phái   Hội Quán Kính Bút