Tin tức

Nhiệm vụ Phong Cửu Kiếm

10-10

  Phong Cửu Kiếm là nhiệm đòi hỏi nhân sĩ phải tiêu diệt boss của mình một cách nhanh chóng trước khi bị người khác chiếm đoạt, đồng thời cũng phải chuẩn bị kĩ càng để có thể đánh được boss nếu không sẽ mất mạng như chơi

  NPC Báo danh nhiệm vụ : Nhất Tiên Quy : 221/191 Biện Kinh

  Yêu cầu : 

  Cấp độ 100

  1 Vạn

  Lệnh bài phong cửu kiếm ( 15 xu tại bảo vật ) 

  Mỗi ngày chỉ có thể săn được 15 boss phong cửu kiếm 

  Phần thưởng : Đại Hồng Bao ( sử dụng nhận được 50 triệu kinh nghiệm ) 

  Phần thưởng ngẫu nhiên : Xu, Kim Nguyên Bảo, Bôn Tiêu, Tiên Thảo Lộ, Lệnh Bài hiệp cốt, nhu tình, định quốc.

     Hội Quán Kính Bút