Tin tức

Nhiệm vụ Bang Hội - Truy Công Lệnh

10-10

  Gửi quý bằng hữu của Namcuto đang tham gia tại máy chủ Mãnh Hổ, hiện tại thì Nam đã hoàn thành tính năng - nhiệm vụ Truy Công Lệnh, sau đây là nội dung về nhiệm vụ này.

  Yêu cầu : Thành viên thuộc bang hội bất kì

  50 Vạn 

  1 Truy Công Lệnh

  Mỗi ngày 1 nhân vật sẽ nhận được tối đa 5 nhiệm vụ Truy Công Lệnh 

  Không thể hủy nhiệm vụ khi đã nhận

  Nhận nhiệm vụ tại NPC Bang hội ( Trung tâm Phượng tường ) 

  Nội dung : 

  Khi nhận nhiệm vụ Truy Công Lệnh các hạ phải tiêu diệt đủ số lượng quái mà nhiệm vụ yêu cầu tại các bản đồ ngẫu nhiên. Khi nhận nhiệm vụ sẽ thông báo, có thể xem lại bằng phím tắt F11

  Không tổ đội để hoàn thành chung được, mỗi thành viên bang phải tự cống hiến cho bang của mình 

  Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ :

  Nếu nhiệm vụ yêu cầu càng ít số lượng thì kinh nghiệm nhận được khi hoàn thành sẽ nhận được càng ít.

  Có 6 mức kinh nghiệm : ( Triệu điểm kinh nghiệm ) : 20 - 50 - 100 - 150- 200  - 300 ( Cộng dồn ). Tiền vạn ngẫu nhiên từ 0 -> 50 vạn lượng

  Mỗi nhiệm vụ hoàn thành sẽ góp thêm vào bang 10 điểm cống hiến.

  Cách tìm truy công lệnh :

  Săn boss hoàng kim đại tiểu

  Dùng điểm cống hiến cá nhân để mua 

  Bang chủ có thể nhận miễn phí mỗi ngày 20 cái + đẳng cấp bang ( ví dụ cấp 1 thêm 1 cái  ). Ngày hôm sau điểm cống hiến phải thay đổi 100 điểm so với ban đầu thì mới có thể nhận miễn phí.

  Điểm cống hiến cá nhân dùng để đổi kinh nghiệm hoặc điểm chân nguyên ( Kiếm được bằng cách săn boss ) 

  Điểm cống hiến bang dùng để mua lệnh bài gọi boss đại tiểu - thế giới.

  Đây là hoạt động mới cập nhật, nếu có sai xót hay lỗi, rất mong nhận được sự thông cảm của anh em. Chân thành cảm ơn sâu sắc  Hội Quán Kính Bút