Tin tức

Nâng cấp Kim Phong

10-10

  Yêu cầu : 

   

  Tỉ lệ thành công : 30% 

  Thất bại mất Tiền đồng ( Xu )và tiền vạn ( 30 vạn 1 lần ) 

  Các bạn có thể rút xu ra ở tiền trang phượng tường để có thể nâng cấp  Hội Quán Kính Bút