Tin tức

Đua Ngựa - Nâng Cấp Ngựa

10-10

  Gửi quý bằng hữu thân mến, hiện tại thì tính năng Đua Ngựa tại Hội Quán Võ Lâm đã hoàn thiện và chính thức mở hoạt động cho anh em tham gia giải trí sau ngày làm việc mệt mỏi.

  TÍNH NĂNG ĐUA NGỰA

  Yêu cầu : 3 Tiền đồng và 50 Vạn

  Đăng Cấp Tham Gia : Không giới hạn cấp độ 

  Thời gian báo danh : 17h hằng ngày 

  NPC Sứ giả trường đua : 199/201 Ba Lăng Huyện 

  Hướng dẫn tham gia hoạt động : 

  Sau khi các hạ báo danh, sứ giả sẽ đưa các bạn tới khu vực báo danh. 

  Thời gian chờ là 5 phút để các huynh đệ khác có thể vào chung

  Đúng 17h05, hệ thống sẽ đưa các hạ vào trường đua.

  Đúng 17h06 ( Phút thứ 6 ) thì các hạ có thể ra khỏi trường đua vào về đích 

  Hãy lựa cho mình con đường ngắn nhất để về đích ( Trại ở dưới ) 

  Thời gian đua là 20 phút. Nếu quá thời gian các hạ về đích sẽ không nhận được thưởng.

  Các hạ về đích theo thứ từ 1->10 sẽ có thưởng ngựa ( Hạn sử dụng 1 ngày )

  Ngoài ra Hạng 1 2 3 sẽ được thưởng thêm 1 Mã lệnh dùng để nâng cấp ngựa

  Kinh nghiệm sẽ nhận được như sau : 

  Hạng 1: 100 triệu điểm kinh nghiệm

  Hạng 2 : 60 triệu điểm kinh nghiệm

  Hạng 3 : 40 triệu điểm kinh nghiệm

  Hạng 4 : 20 triệu điểm kinh nghiệm

  Hạng còn lại : 10 triệu điểm kinh nghiệm

   

  NÂNG CẤP NGỰA

  Ngoài tính năng đua ngựa như trên các hạ có thể đổi ngựa lấy mã bài tương ứng và chế tạo ngựa theo như sau : 

  1. Đổi ngựa lấy mã bài 

  Yêu cầu : 100 Vạn. Tỉ lệ đổi : 100%

  Ngựa Phi Vân = 20 Mã bài phi vân / 1 ngựa

  Ngựa Bôn tiêu = 50 Mã bài bôn tiêu / 1 ngựa

   

  2. Đổi Mã bài thành lệnh bài

  Mỗi mã bài sẽ đổi được lệnh bài tương ứng 

  1 Mã lệnh ( Kiếm được từ ĐUA Ngựa ) + 100 Mã bài + 30 vạn 

  Tỉ lệ thành công 70% 

  Nếu thành công các hạ sẽ nhận được Lệnh bài ngựa tương ứng

  Nếu thất bại các hạ sẽ mất 10 Mã bài ngựa và 30 vạn

   

  3. Chế tạo ngựa 

  Ngựa Bôn Tiêu : 

  Yêu cầu có 1 ngựa Phi vân +  1 lệnh bài ngựa Phi vân + 500 vạn

  Tỉ lệ thành công : 50%. Thất bại mất hết nguyên liệu

  Ngựa Phiên Vũ

  Yêu cầu có 1 ngựa bôn tiêu + 1 Lệnh bài Ngựa Bôn Tiêu + 1000 Vạn

  Tỉ lệ thành công 35%. Thất bại mất hết nguyên liệu

   

  Hình ảnh về bản đồ trường đua : 

   

     Hội Quán Kính Bút