Tin tức

Cân Bằng Chuyển Sinh

10-10

  Nhằm hạn chế khoảng cách chênh lệch giữa các vị cao thủ không quá xa về lâu dài, thì BQT Hội Quán chính thức ra mắt tính năng " Cân Bằng Cấp Độ " để giải quyết tình trạng này.

   Nội dung về Tính Năng - Cân Bằng Chuyển Sinh

  Tính năng này giúp cho khoảng cách giữa các nhân vật trong Server không quá lớn

  Sẽ có mỗi mốc Chuyển Sinh ở từng thời điểm, khi các nhân vật đạt mốc chuyển sinh đó sẽ phải dừng chuyển sinh trong một khoảng thời gian tương đối để đợi các bằng hữu khác lên cùng

  Tuy nhiên trong thời gian đợi mở mốc Chuyển Sinh mới, thì những người chơi đã max Chuyển Sinh hiện tại vẫn có thể tích lủy kinh nghiệm cho bản thân

  Kinh nghiệm tích lũy đó các bạn có thể dùng cho nhiều việc tùy vòa sở thích của mình, ví dụ như là : 

  Để dành kinh nghiệm cho lần chuyển sinh kế tiếp sử dụng. Sau khi Server mở mốc chuyển sinh

  Hoặc là dùng kinh nghiệm tích lủy đó để bán hoặc có thể mua lại từ người khác.

   Nội dung "chi tiết" của Tính năng - Cân bằng chuyển sinh

  Mốc Chuyển Sinh trong Server sẽ bắt đầu giới hạn từ Chuyển Sinh 1.

  Hướng dẫn chuyển sinh và yêu cầu cấp : Click vào đây để xem chi tiết 

  Khi đạt giới hạn chuyển sinh tối đa trong thời gian chờ mở giới hạn Chuyển Sinh tiếp theo, người chơi có thể đổi kinh nghiệm của nhân vật thành " Kinh Nghiệm Thạch "

  Để đổi được "Kinh nghiệm thạch" các hạ cần phải đạt các yêu cầu sau : 

  Cấp độ cao hơn cấp độ yêu cầu chuyển sinh 1 cấp ( ví dụ yêu cầu : 130 thì các hạ phải có cấp 131 ) và phải có chuyến sinh bằng với giới hạn

  Có trong người ít nhất 5 vạn lượng

  Có trong người ít nhất 100 triệu điểm kinh nghiệm

  Khi đủ các điều kiện trên các hạ đã có thể đổi " kinh nghiệm thạch " : 

  Có 3 loại kinh nghiệm thạch : 

  Kinh nghiệm thạch loại 1 : Yêu cầu 100 triệu điểm và 20 vạn để đổi 

  Kinh nghiệm thạch loại 2 : Yêu cầu 200 triệu điểm và 30 vạn để đổi

  Kinh nghiệm thạch loại 3 : Yêu cầu 400 triệu điểm và 50 vạn để đổi 

    Trong trường hợp các hạ luyện công quá cấp hoặc quên không đổi kinh nghiệm và để lên cấp thì BQT cũng có thêm tính năng 

  Hạ cấp hoàn 90% điểm kinh nghiệm của cấp dưới. 

  Ví dụ : Các hạ Cấp 150 thì sẽ hạ xuống cấp 149 và 90% kinh nghiệm 

  Không tốn phí. 

  Giới hạn một ngày chỉ có thể hạ được một cấp 

  Ngoài ra các hạ có thể hoàn thành nhiệm vụ Truy Công Lệnh của bang hội để có thể hạ được nhiều hơn. 

  Một lần hoàn thành nhiệm vụ tương ứng với một lần hạ. Không cộng dồn số lần 

     Hội Quán Kính Bút