Tin tức

Bảo Tàng Viêm Đế

10-10

  Chào toàn thể anh em hiện tại đang tham gia Hội Quán Võ lâm, sau bao ngày ấp ủ tính năng Bảo Tàng Viêm Đế cũng đã hoàn thành với mong đợi của anh em, sau đây mình xin hướng dẫn cũng như công bố phần thưởng viêm đế như sau : 

  NPC Báo Danh : Bình bình cô nương 213/198 Biện Kinh

  Thời gian báo danh : 

  14 : 30

  16 : 30 

  18 : 30

  20 : 30 

  22 : 30 

  Bảo Tàng Viêm Đế

  • Để biết tổ đội có đủ điều kiện tham gia thì chọn dòng “Xem tình hình tổ đội”.

  Bảo Tàng Viêm Đế

  • Báo danh thành công sẽ được đưa vào khu vực vượt ải Bảo Tàng Viêm Đế để chuẩn bị, 5 phút sau sẽ bắt đầu vượt ải.

  Bảo Tàng Viêm Đế

  • Sau khi vượt được 1 ải thì Boss của ải đó sẽ xuất hiện.

  Bảo Tàng Viêm Đế

  • Boss cuối: Sau khi vượt qua 10 cửa ải, các tổ đội sẽ gặp nhau ở bản đồ chính giữa và PK lẫn nhau. Khi chỉ còn 1 tổ đội cuối cùng thì Boss cuối cùng sẽ xuất hiện. 

  Yêu cầu : 

  Mỗi thành viên phải có Anh Hùng Lệnh : Mua 20 xu tại Bảo vật. Hoặc có thể săn boss hoàng kim ( có tỉ lệ rơi ) 

  Dùng để đi được 2 lần / 1 ngày.

  Có thể đi thêm lần thứ 3 bằng cách mua Viêm Đế Lệnh ( 50 xu ) tại Bảo Vật ( Vật phẩm này không rơi - không có kiếm được ngoài việc mua từ bảo vật ) 

  Lưu ý

  • Tối đa 1 tổ đội là 8 thành viên và tối thiểu là 4 thành viên
  • Một bản đồ vượt ải chỉ có tối đa 3 đội tham gia và tối thiểu là 2 đội.( 1 đội thì không diễn ra quá trình vượt ải).
  • Một đợt sẽ có tối đa 5 bản đồ.
  • Mỗi ải sẽ tương ứng với 1 môn phái.
  • Vượt xong 1 ải sẽ xuất hiện Boss của môn phái đó và ngẫu nhiên thêm Boss mới.
  • Sau khi vượt 10 ải sẽ được đưa vào khu vực đánh 4 Boss Hoàng Kim.
  • Sau khi tiêu diệt được 4 Boss Hoàng Kim, tất cả đội còn lại trong khu vực sẽ được đưa vào cùng 1 khu vực tỷ thí cùng nhau.
  • Khi còn 1 đội cuối cùng sẽ xuất hiện 1 Boss cuối.
  • Tiêu diệt được Boss cuối sẽ hoàn thành nhiệm vụ vượt ải.
  • Chỉ có thể tham gia tối đa tính năng Viêm Đế này 10 lần/tuần.
  •  

  Phần thưởng

  Khi qua một ải sẽ nhận được 40 Kinh Nghiệm ( Triệu Điểm ) 

  Khi qua ải cuối sẽ nhận được 100 Kinh nghiệm

  Đánh bại / 1 người / 200 Kinh Nghiệm

  Tiêu diệt boss cuối cùng nhận được 500 Kinh Nghiệm - 1000 Vạn Lượng - 1 Kim Nguyên Bảo - Viêm Đế Đồ Đằng ( Dùng để đổi vật phẩm có giá trị ) 

  Đổi vật phẩm bằng Viêm Đế Đồ Đằng ( Đang cập nhật ) 

   

   

  Vì tính năng vừa được hoàn thiện nên trong quá trình tham gia có gặp lỗi rất mong nhận được sự thông cảm của chư vị anh hùng 

   

     Hội Quán Kính Bút