Tin tức

Thông Báo - Liên Thông Máy Chủ Mãnh Hổ - Long Hổ

09-01

  Quý bằng hữu thân mến, hiện tại thì tiến độ của 2 máy chủ cũng đã ngang và không chênh nhau nhiều, mong muốn gắn kết anh em cũ và mới lại với nhau cũng như không lãng phí thêm tài nguyên máy chủ nay BQT quyết định liên thông 2 máy chủ Long - Mãnh Hổ lại với nhau 

  Máy chủ đích sau khi liên thông -> Long Hổ 

  Các bạn tham gia tại máy chủ Mãnh Hổ, vui lòng tải patch Long Hổ để có thể vào sau khi BQT tiến hành liên thông

  Thời gian đăng kí liên thông : 0h Ngày 9/1/2020 

  Thời gian kết thúc đăng kí dự kiến : 17h ngày 9/1/2020

  Lưu ý : Đối với máy chủ Mãnh Hổ, chỉ liên thông với những acc đã đăng kí trong thời gian này

  Máy chủ Long Hổ cũng vẫn phải đăng kí, nhưng sau khi kết thúc vẫn có thể đăng kí và chờ BQT chuyển dữ liệu

  Đăng kí liên thông máy chủ ở NPC Lễ Quan tại máy chủ đang tham gia 

  Thời gian tiến hành bảo trì và liên thông máy chủ : 17h ngày 9/1/2020 

  Thời gian kết thúc bảo trì liên thông thành công dự kiến : 17h30 ngày 9/1/2020 ( Có thể sớm hoặc trễ hơn dự kiến ) 

  Chân thành cảm ơn tất cả anh em đã và đnag tham gia tại máy chủ của Hội Quán Võ Lâm

     Hội Quán Kính Bút