Tin tức

Sự Kiện - Phong Pháo Mừng Xuân

28-12

  Quý bằng hữu Hội Quán Thân Mến,

  Tết đến xuân về chỉ còn vài ngày nữa Hội Quán cùng toàn thể anh em sẽ bước sang 1 năm mới 2020, trước hết Nam xin chúc anh em có nhiều sức khỏe và thành công hơn nhé. Nhận tiện chào mừng cái Tết Dương Lịch một cách rộn ràng hơn thì BQT có mở thêm sự kiện Phong Pháo Mừng Xuân. Thông tin như sau : 

  Thời gian diễn ra sự kiện : 

  Bắt đầu :  1h ngày 28/12/2019

  Kết thúc : 23h ngày 10/1/2020

  Công thức ghép các vật phẩm : 

  Phong Pháo Trung : Dây Cột Pháo + Pháo hoa mùa xuân + Pháo tiểu + Pháo trung + 20 vạn

  Giới hạn sử dụng : 250 cái

  Phong Pháo Đại :  Dây Cột Pháo + Pháo hoa mùa xuân + Pháo tiểu + Pháo trung + 2 vạn + 5 xu 

  Giới hạn sử dụng : 700 cái 

  Phần thưởng khi sử dụng : 

  Phong Pháo Trung : 2.000.000 điểm kinh nghiệm  / 1 và ngẫu nhiên các vật phẩm 

  Phúc duyên lộ, VLMT, TTK, Kính Hoa Lộ, Thủy tinh, Nhu tình lệnh, an bang lệnh, định quốc lệnh, các loại mãnh ghép

  Phong Pháo Đại : 5.000.000 điểm kinh nghiệm / 1 và ngẫu nhiên các vật phẩm 

  Mãnh đại thành bí kiếp 15 - 23 tỉ lệ cao, Kim nguyên bảo, mãnh ghép vũ khí cấp 2, an bang lệnh, định quốc lệnh, tiên thảo lộ, nhu tình lệnh, rương định quốc. Các loại mãnh ghép trang bị 

  Phần thưởng khi đạt mốc sử dụng : 

  Phong pháo trung : 5000 chân nguyên + Ngẫu nhiên 1 món HKMP HSD 8/1/2020

  Sau khi khôi phục : 10000 chân nguyên

  Phong pháo đại : Ngẫu nhiên 1 món Định Quốc Hoàn Mỹ  + Ngẫu nhiên 1 món HKMP HSD 9/1/2020 

  Sau khi khôi phục : Ngẫu nhiên 2 món Định Quốc Hoàn Mỹ hoặc Ngẫu nhiên 1 món An Bang Hoàn Mỹ

  Ngày 9 hoàn trả lại Trang bị HKMP tại NPC Lễ Quan nhận lại 500xu 

  Điểm sự kiện dùng để đổi trang bị số lượng như sau :   Hội Quán Kính Bút