Tin tức

Hỗ Trợ Tân Thủ Mới Ngày 27 tháng 10

27-10

  Gửi quý bằng hữu khắp chốn thân mến

  Nhằm tìm kiếm thêm những anh em mới tham gia, giúp thêm máy chủ Long Hổ có thêm đợt mem mới cũng như sự nhộn nhịp, bản thân Admin cũng luôn mong muốn server đông anh em, nên BQT quyết định sẽ hỗ trợ tân thủ mới nhưng cũng với tiêu chí là có làm mới có ăn nên anh em vào sau cũng phải chịu khó cày cuốc một tí nhé.

  ------------- TÂN THỦ THAM GIA SAU 15H NGÀY 27 THÁNG 10-------------

  Sẽ được hỗ trợ như sau : 

  24 giờ nhân đôi kinh nghiệm ( Bao gồm 8 tiếng tân thủ thường ) 

  Tăng thêm 5 bình kính hoa lộ khi đạt cấp độ 100

  ---> Tổng kinh nghiệm Nếu server có nhân đôi kinh nghiệm sẽ là nhân 4, nếu không có sẽ là nhân 2.

  ...Còn tiếp ở dưới

  ------------- HỖ TRỢ TĂNG KINH NGHIỆM KHI LUYỆN CÔNG------------

  Người chơi dưới cấp độ 115 sẽ nhận được hỗ trợ kĩ năng tăng 100% kinh nghiệm khi luyện công 

  Người chơi trên cấp 115 sẽ nhận được hỗ trợ kĩ năng tăng 50% kinh nghiệm khi luyện công

  Người chơi chuyển sinh 1 sẽ nhận được hỗ trợ kĩ năng tăng 20% khi luyện công

  Cộng dồn với các nhân đôi, tiên thảo lộ,....

  Nhận tại NPC Hỗ trợ tân thủ 

   

     Hội Quán Kính Bút