Tin tức

Hỗ Trợ Tân Thủ Máy Chủ Kim Hổ

07-02

  Tân Thủ : 

  • 10 cấp độ -> Có thể luyện công tại ba lăng huyện hoặc hoa sơn
  • 8 giờ tiên thảo lộ 
  • Thổ địa phù 1 tháng 
  • 3 Vạn
  • Dược Bao : Giới hạn sử dụng cấp 120 
  • Vòng sáng phục hồi máu và mana : Giới hạn có tác dụng dưới cấp độ 130 -> Chỉ có tác dụng với PK Luyện Công

   

  Cấp 20 -> 60 : Bộ Kim Phong Theo Từng Mốc

  Cấp 80 : Kỹ năng 90. Ngựa túc sương ( Kỹ năng phải luyện và chỉ nhận được 1 skill ) 

  Cấp 100 : 10 Chiến huyết đơn, 12 Kính Hoa Lộ 

  Cấp 120 : 5 Bình Thiên Thảo Lộ, Tăng 2000 sinh lực trong 10 tiếng

   

  Một số thông tin cần biết 

  Giới hạn 4 acc 1 pc 

  Auto có thể kéo xe ( Chỉ phục vụ cho việc luyện công ) 

  Tống kim PK tay / 1 acc / 1 máy 

  Trang bị chủ đạo : Xanh An Bang Định Quốc -> Trang bị HKMP Cực Hiếm   Hội Quán Kính Bút