Tin tức

Hình Ảnh Vũ Khí Cấp 1 Và Cấp 2

10-10

  Vũ khí cấp 1 có thể kiếm được từ việc mua bằng xu với giá 500 xu và không khóa ( vĩnh viễn ),   

  • Có thể đổi sang phái khác bằng cách chế tạo rương 

  Vũ khí cấp 2 có thể tìm được bằng cách nâng cấp từ vũ khí cấp 1 tỉ lệ 40% yêu cầu có 4 mãnh ghép vũ khí cấp 2 

  Hoặc có thể mua rương ( được chọn phái ) : 2500 Xu tại Bảo Vật

  • Có thể đổi sang cách khác bằng cách tinh luyện vũ khí mới : Đang cập nhật bài viết

  Hình ảnh dưới này chỉ mang tính chất minh họa. Khi nhận hoặc ép thuộc tính sẽ được ngẫu nhiên

  Vũ khí cấp 1 

  2019-01-04_203528.png 2019-01-04_203520.png

   2019-01-04_203516.png 2019-01-04_203508.png

   2019-01-04_203500.png 2019-01-04_203453.png

   2019-01-04_203447.png 2019-01-04_203442.png

   2019-01-04_203253.png 2019-01-04_203248.png

   2019-01-04_203242.png 2019-01-04_203238.png

   2019-01-04_203229.png 2019-01-04_203223.png

   2019-01-04_203219.png 2019-01-04_203212.png

   2019-01-04_203208.png 2019-01-04_203204.png

   2019-01-04_203155.png 2019-01-04_203146.png

   2019-01-04_203105.png  

  Vũ khí cấp 2

   2019-01-04_210507.png 2019-01-04_210503.png

   2019-01-04_210500.png 2019-01-04_210359.png

   2019-01-04_210356.png 2019-01-04_210352.png

   2019-01-04_210348.png 2019-01-04_210345.png

   2019-01-04_210339.png 2019-01-04_210334.png

   2019-01-04_210238.png 2019-01-04_210234.png

   2019-01-04_210231.png 2019-01-04_210225.png

   2019-01-04_210217.png 2019-01-04_210211.png

   2019-01-04_210201.png 2019-01-04_210153.png

   2019-01-04_210134.png 2019-01-04_210129.png

   2019-01-04_210125.png 2019-01-04_210118.png  Hội Quán Kính Bút